Maszyna - Brykieciarka trocin drzewnych.

Firma ZENEX zaprojektowała sterowanie, oraz wykonała oprogramowanie do maszyny służącej do produkcji kostek brykietowych z trocin drzewnych.Aplikacja zarządza dwoma silnikami układu napędowego oraz sześcioma zaworami układu siłowników hydraulicznych. Kontrola cyklu pracy realizowana jest poprzez pięć czujników indukcyjnych. Wizualizacja i sterowanie urządzeniem realizuje panel operatorski XBTN400.


Rysunek 1: Interfejs użytkownika - Terminal XBTN400Rysunek 2: Diagram układu wejść wyjść z sterownika PLC TwidoRysunek 3: Schemat układu sterowania


Układy sterowania maszyny został zbudowany na produktach firmy Schneider Electric:
Do zaprogramowania interfejsu użytkownika z maszyną użyto oprogramowania:

 Dane kontaktowe

ZENEX Sp. z o.o.

ul. Wiosenna 35, 63-200 Jarocin
tel. +48 691-911-181
+48 603-590-008
+48 62 747 32 77
fax +48 62 747 78 77
mail:  e-mail
NIP: 617-221-26-42
Zenex.pl ver. 1.3.0 © 2013