Stacja krwiodawstwa w Warszawie - Modernizacja rozdzielnicy głównej nn

Firma ZENEX wykonała modernizację rozdzielnicy głównej nn w Stacji krwiodawstwa w Warszawie. Układ zasilający został zmodernizowany w taki sposób, by umożliwić zasilanie z dwóch transformatorów oraz dwóch generatorów, tworząc układ APZ (Automatyczne Przełączenie Zasilania). Logika układu APZ ma za zadanie automatyczny wybór zasilania w zależności od możliwości i stanu źródeł mocy. W przypadku pracy z generatorów zaprojektowano również system zrzutu mocy. Obwody zasilające, oraz główne obwody odbiorcze zostały opomiarowane analizatorami parametrów sieci typu PM9C oraz PM710MG - Schneider Electric, by umożliwić systemowi kontrolę obciążenia w momencie pracy z generatorów. Logika APZ może pracować w trybie automatycznym, lub manualnym.


Rys.1: Widok synoptyki układu zasilania na terminalu operatorskim.

Interfejs operatora został zwizualizowany na terminalu operatorskim XBTGT firmy Schneider Electric, umożliwia on wybór sterowania - automatyczne lub manualne. W trybie manualnym zachowane zostają wzajemne blokady wyłączników by nie zewrzeć dwóch źródeł zasilania. Operator może ustawić czasy przełączeń, oraz ustawić priorytety obwodów dla układu zrzutu mocy.


Rys.2: Okno ustawień czasów przełączeńRys.3: Okno załączania zrzutów mocy

Tablica synoptyczna została zaprojektowana w taki sposób, by operator potrzebował minimalnego czasu do ustalenia w jakim stanie napięciowym są tory prądowe rozdzielni, obwody wyjściowe, oraz wyłączniki / rozłączniki. Poprzez zmiany kolorów oraz animacje sygnalizowany jest stan wyłączników zamknięty, otwarty, po zadziałaniu zabezpieczeń nad prądowych, oraz stan napięciowy generatorów i transformatorów SN/NN. Przy każdym obwodzie gdzie zostało zainstalowane opomiarowane zostały umieszczone najważniejsze parametry sieci elektrycznej by również umożliwić szybkie ustalenie poziomu obciążeń na obwodach.

W układzie automatyki APZ rozdzielnicy zastosowano urządzenia Schneider Electric:

Do zaprogramowania interfejsu użytkownika z aplikacją użyto oprogramowania:


Do zaprogramowania sterownika PLC Twido użyto oprogramowania:


Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Q10Q11Q12Q13Q14Q15Q16Q17Q18
Zasilanie
TR1
010/10/1101010100/10/10/10/10/10/1
Zasilanie
GEN1
100/10/1101010100/10/10/10/10/10/1
Zasilanie
TR2
0/10/1100/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/1
Zasilanie
GEN2
0/10/1100/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/1

Tabela 1: Logika przcy układu APZ

Zastosowany terminal operatorski Magelis XBT GT5330 umożliwił aplikacji dostęp zdalny poprzez przeglądarkę internetową, wykorzystując aplikacje Java. Oprogramowanie Vijeo Designer umożliwia skonfigurowanie sposobu dostępu zdalnego poprzez przeglądarkę internetową. Ustawiane są zabezpieczenia dostępu, oraz funkcje jakie mogą być realizowane zdalnie, ze względów bezpieczeństwa ogranicza się zdalne sterowanie pracą automatyki, lub ręcznym sterowaniem wyłącznikami. W tym przypadku aplikacja w trybie zdalnym została ograniczona do monitorowania parametrów zasilania obiektu.
Sterowanie z wykorzystaniem terminalu operatorskiego daje nieograniczone możliwości monitorowania parametrów zasilania, oraz stanu układu APZ. W tym komunikaty, alarmy, oraz rejestracja historii tych zdarzeń.


Rys.4: Strona statusu i historii zdarzeń w układzie zasilania

Zainstalowany układ APZ można dodatkowo wykorzystać do magazynowania danych o układzie zasilania obiektu z wykorzystaniem bazy danych Microsoft SQL Server. Poprzez dodatkowe zainstalowanie bramki Ethernetowej typu SC_EGX100MG oraz oprogramowanie Systemu Nadzoru Sieci Elektrycznej - Power View SC_PLVPL z serwerem MS SQL. Dodatkowe zainstalowanie bramki ethernetowej umożliwia przekazanie informacji z sieci RS-485 Modbus RTU przez którą komunikują się analizatory sieci elektrycznej oraz sterownik PLC do sieci Ethernet. Oprogramowanie monitorujące Power View rejestruje te parametry do bazy danych SQL i umożliwia dowolny przegląd historyczny i porównawczy. Daje to dalsze możliwości implementacji tych danych w system produkcyjny, czy sprzedażowy przedsiębiorstw umożliwiając automatyczne ustalenie kosztów produkcji, oraz kontrole nad efektywnością energetyczną zainstalowanych obiektów. Bramka EGX umożliwia również jednoczesny odczyt parametrów poprzez dowolny układ SCADA.


Rys.5: Elewacja rozdzielnicy Zenergy - przódRys.6: Elewacja rozdzielnicy Zenergy - tyłFot.1: Pole zasilające wył. Q1 Q2, obwody Q5 do Q8Fot.2 Wyłączniki Q11 Q12 z pomiaremFot.3 Wyłączniki Q5 Q6 frontFot.4: Tablica synoptyczna, regulatory mocy
biernej
Fot.5: Bateria kondensatorów, dławiki ochronne
7%
Fot.6: Terminal operatorski, pomiar TR2/GEN2,
regulatory mocy biernej
Fot.7: Indywidualna wentylacja dławika
ochronnego stopnia 25kVar
Fot.8: Płyta sterowania układu APZFot.9: Analizatory parametrów sieci elektrycznej
PM9C obwodów Q5 do Q10
Fot.10: Analizator PM710MG - zaciskiFot.11: Analizatory PM9C - elewacja

 Dane kontaktowe

ZENEX Sp. z o.o.

ul. Wiosenna 35, 63-200 Jarocin
tel. +48 691-911-181
+48 603-590-008
+48 62 747 32 77
fax +48 62 747 78 77
mail:  e-mail
NIP: 617-221-26-42
Zenex.pl ver. 1.3.0 © 2013