Maszyna - Myjka oczyszczania elementów metalowych

Firma ZENEX zaprojektowała i wykonała maszynę - automatyczną myjkę służącą do odtłuszczania i oczyszczania elementów metalowych przed nałożeniem powłoki lakierniczej.

Aplikacja przeznaczona jest do sterowania i wizualizacji pracą automatyczną myjki służącej do odtłuszczania i oczyszczenia elementów metalowych przed nałożeniem powłoki lakierniczej.

Wizualizacja wykonana została na kolorowym terminalu graficznym XBTGT2330.

Pracę całego urządzenia nadzoruje sterownik TWDLCAA24DRF.

Czyszczenie – mycie elementów odbywa się w ściśle zaprogramowanych etapach z zachowaniem odpowiedniej temperatury i w ustalonej kwasowości czynnika myjącego. Pełny cykl czyszczenia składa się z cyklu mycia, cyklu płukania oraz cyklu suszenia i trwa określony wcześniej zadany czas różny dla poszczególnych etapów.

Układ ma za zadanie utrzymywać stałą temperaturę płynu myjącego oraz wody płuczącej. Układ steruje pracą pompy obiegowej środka myjącego oraz zaworami służącymi do przełączania obiegu płynu myjącego i wody płuczącej.

Długość cyklu i czas pracy pompy odbywa się w zadanych odstępach czasowych ustawianych z poziomu panelu operatorskiego.

Utrzymanie temperatury kontrolowane jest za pomocą czujników PT100 oddzielnie dla płynu myjącego i wody płuczącej i wyświetlane jest na panelu wraz z temperaturą zadaną i histerezą grzania . Utrzymanie temperatury układ realizuje załączając odpowiednie grzałki na zasadzie porównania wartości zadanych z aktualną temperaturą. Zakończenie cyklu oczyszczenia sygnalizuje element błyskowy.


Układy sterowania maszyny został zbudowany na produktach firmy Schneider Electric:
Do zaprogramowania interfejsu użytkownika z maszyną użyto oprogramowania:

 Dane kontaktowe

ZENEX Sp. z o.o.

ul. Wiosenna 35, 63-200 Jarocin
tel. +48 691-911-181
+48 603-590-008
+48 62 747 32 77
fax +48 62 747 78 77
mail:  e-mail
NIP: 617-221-26-42
Zenex.pl ver. 1.3.0 © 2013