Urząd Gminy Żerków - Przepompownia wody w Żerkowie

Wykonana aplikacja przeznaczona jest do sterowania pracą pięciu pomp z wykorzystaniem jednego przemiennika z aktywną funkcją przełączania w zależności od czasu pracy, która ma na celu równomierne zużywanie wszystkich pomp. Układ ma za zadanie utrzymywać stałe ciągłe ciśnienie w sieci wodociągowej bez względu na ilość zużycia wody.
Utrzymanie ciśnienia realizowane jest za pomocą jednej pompy o zmiennej prędkości i czterech kolejno dołączanych pompach o stałej prędkości. Ciśnienie kontrolowane jest przez czujnik dający zwrotny sygnał sprzężenia z systemu wodociągowego do karty pompowej który porównywany jest z zadanym ciśnieniem nastawianym w sposób płynny poprzez potencjometr obrotowy dostępny dla osób z obsługi pompowni.


Układ ma również możliwość pracy w trybie manualnym niezbędnym w czasie przeglądów okresowych.
Praca manualna pozwala na wymuszenie włączenia i wyłączenia pomp w dowolnej konfiguracji. Aplikacja została wykonana w oparciu o przemiennik Altivar 61 z kartą pompową i sterownik Twido TWDLCAA24DRF.


W aplikacji zastosowano urządzenia Schneider Electric:

Ponadto użyto czujnika pomiaru ciśnienia dającego sygnał sprzężenia PID w przemienniku częstotliwości: :
  • Przetwornik ciśnienia 0-6mbar 4-20mA Apli-Sens - APLSAS/0-06/420/R

 Dane kontaktowe

ZENEX Sp. z o.o.

ul. Wiosenna 35, 63-200 Jarocin
tel. +48 691-911-181
+48 603-590-008
+48 62 747 32 77
fax +48 62 747 78 77
mail:  e-mail
NIP: 617-221-26-42
Zenex.pl ver. 1.3.0 © 2013