MAHLE Krotoszyn - Remont układu kompensacji

Firma ZENEX wykonała remont układu kompensacji i symetryzacji pieca indukcyjnego do wytopu żeliwa na obiekcie MAHLE Krotoszyn. Wymianie podlegał układ symetryzacji obciążenia, oraz kompensacji mocy biernej pieca. Dotychczasowy układ pracował w trybie automatycznym na zasadzie wybieraka krokowego zwiększając lub zmniejszając źródło mocy biernej pojemnościowej w zależności od mierzonych parametrów obciążenia.
Wymianie podlegały wyeksploatowane kondensatory zawierające PCB Un=1,4kV, oraz układ automatyki na sterownik PLC z terminalem operatorskim.

W aplikacji zastosowano urządzenia Schneider Electric:
Do zaprogramowania interfejsu użytkownika z aplikacją użyto oprogramowania:
Terminal operatorski XBTGT2110 zestawiono z sterownikiem PLC Siemens S7-200, zaprogramowana aplikacja przeznaczona jest do automatycznego lub manualnego trybu sterowania pracą pieca w odlewni żeliwa, oraz do wizualizacji sterowania układem symetryzacji i kompensacji podczas cyklu wytopu.
Ponieważ piec odlewniczy jest odbiornikiem dwu fazowym dużej mocy konieczny jest układ symetryzacji, którego zadaniem będzie spowodowanie równomiernego obciążenia trójfazowego transformatora zasilającego.
Zadaniem układu symetryzacji będzie dołączenie lub odłączanie odpowiedniej ilości i wielkości stopni kondensatorów między odpowiednimi kolejnymi fazami źródła tak aby uzyskać symetryczne obciążenie transformatora zasilającego.
Układ kompensacji służy do uzyskania jak najlepszego średniego współczynnika mocy i realizowany jest poprzez równoległe dołączanie lub odłączanie od cewki roboczej pieca odpowiednich ilości i wielkości kompensacyjnych stopni kondensatorów.


Symetryzacja i kompensacja wizualizowana, oraz sterowana jest z poziomu terminalu operatorskiego XBTGT. W trybie pracy automatycznej załączaniem i odłączaniem stopni symetryzacji i kompensacji będzie sterował i nadzorował sterownik PLC.
Podczas trybu pracy manualnej stopnie symetryzacji i kompensacji dołączane i odłączane będą poprzez osobę obsługującą i kontrolującą parametry pieca. Operator uzyskuje informacje o poziomie załączonej mocy, stanie kondensatorów, oraz sugestie dotyczące pożądanego poziomu załączonej mocy. Aplikacja również zabezpiecza przed ewentualnym załączeniem kondensatorów nierozładowanych przestrzegając wymaganych czasów rozładowań i załączając inny kondensator tej samej mocy jeżeli to możliwe.

 Dane kontaktowe

ZENEX Sp. z o.o.

ul. Wiosenna 35, 63-200 Jarocin
tel. +48 691-911-181
+48 603-590-008
+48 62 747 32 77
fax +48 62 747 78 77
mail:  e-mail
NIP: 617-221-26-42
Zenex.pl ver. 1.3.0 © 2013