Sterowanie i wizualizacja silosów zbożowych

Aplikacja przeznaczona jest do sterowania i wizualizacji pracy napełniania i rozładunku silosów zbożowych. Wizualizacja wykonana została na kolorowym terminalu graficznym XBTGT4330.
Pracę całego urządzenia nadzoruje sterownik TWDLCAA40DRF. Proces napełniania lub rozładunku może odbywać się w trybie automatycznego uruchomienia przenośników po wskazaniu docelowego silosu, który ma zostać napełniony lub wskazania końcowego miejsca rozładunku. Wskazanie wykonuje się na dotykowym terminalu graficznym. Kolejnością załączania, zwłokami czasowymi , oraz wyborem drogi transportu zboża zarządza sterownik.
Istnieje też możliwość manualnego wyboru miejsca załadunku lub rozładunku silosów z pominięciem automatyki i nadzoru sterownika.
Opcja ta ma na celu zagwarantowania ciągłości napełniania lub opróżniania silosów nawet w skrajnych sytuacjach awaryjnych układu.


Zdjęcie 1: Szafa sterowniczaZdjęcie 2: Płyta sterowania silosamiZdjęcie 3: Synoptyka układu transportowego silosówZdjęcie 4: Strona obsługi procesu transportowego


Układy sterowania maszyny został zbudowany na produktach firmy Schneider Electric:
Do zaprogramowania interfejsu użytkownika z maszyną użyto oprogramowania:

 Dane kontaktowe

ZENEX Sp. z o.o.

ul. Wiosenna 35, 63-200 Jarocin
tel. +48 691-911-181
+48 603-590-008
+48 62 747 32 77
fax +48 62 747 78 77
mail:  e-mail
NIP: 617-221-26-42
Zenex.pl ver. 1.3.0 © 2013