ZenMATIC

- Baterie kondensatorów

Baterie kondensatorów ZenMATIC

Pod koniec roku 2014 firma Zenex wprowadza nową wtykową wersję baterii kondensatorów ZenMATIC. Wkrótce to rozwiązanie stanie się jedynym oferowanym typem wnętrzowych baterii wolnostojących o mocach większych niż 100kvar. Firma Zenex na chwilę obecną jako jedyna oferuje wtykowe baterie kondensatorów w standardzie, przy czym cena tych baterii nie odbiega od standardowych rozwiązań konkurencji.

Bateria Kondensatorów w zabudowie.

Głównymi zaletami tej dobrze przemyślanej konstrukcji są:

 • Ułatwiona instalacja, dzięki wtykowym modułom kompensacyjnym można wyciągnąć wszystkie moduły kompensacyjne, wstawić i podłączyć obudowę z głównym mostem prądowym i sterowaniem, wsunąć z powrotem moduły kompensacyjne i uruchomić baterie kondensatorów.
 • Łatwe utrzymanie, ponieważ w każdej chwili, nawet podczas pracy baterii kondensatorów można rozłączyć zabezpieczenie modułu kompensacyjnego i bezpiecznie go wysunąć. Dzięki temu przegląd baterii (odkurzenie, sprawdzenie stanu kondensatorów, styczników) nie był wcześniej tak łatwy i bezpieczny.
 • Poprawione chłodzenie dzięki frontowej wentylacji każdego modułu. Wentylator wyciągowy znajduje się dokładnie pomiędzy dwiema osobnymi komorami: kondensatorów i odstrojonych dławików ochronnych, zapewniając optymalne chłodzenie najważniejszych części baterii kondensatorów. Bateria kondensatorów Zvar z otwartą obudową
 • W zależności od mocy stopnia, czy bateria posiada wyłącznik/rozłącznik główny, czy przewidzianych prądów zwarciowych, do zabezpieczenia stopni kompensacyjnych wybierane są trzy typy zabezpieczeń:
  • modułowe wyłączniki nadprądowe dla najmniejszych stopni, dobezpieczonych rozłącznikiem/wyłącznikiem głównym baterii
  • rozłączniki z bezpiecznikami cylindrycznymi zapewniające najwyższy poziom zdolności zwarciowej
  • wyłączniki kompaktowe zapewniające wysoki poziom zdolności zwarciowej dla największych stopni
  • Stopnie zabezpieczone wyłącznikami, zapewniają rozłączenie trójfazowe w przypadku przeciążeń prądowych, dzięki temu unika się sytuacji w której przepala się bezpiecznik tylko w jednej fazie, przez co regulator baterii kondensatorów może przekompensowywać, lub niedokompensować współczynnik mocy
  • Stopnie zabezpieczone wyłącznikami oferują również opcjonalnie możliwość wstawienia styków pomocniczych które mogą alarmować rozłączenie stopnia Bateria kondensatorów Zvar bez obudowy.
 • Standardowe baterie wtykowe nie posiadają wyłącznika głównego, przyłącze baterii wyprowadzone jest poprzez duże chorągiewki miedziane bezpośrednio podłączone do pionowego mostu szynowego. Bateria jednak jest zawsze przygotowana do zainstalowania opcjonalnego wyłącznika głównego, z dobrze dostępnymi przyłączami rozszerzającymi, bez konieczności modernizacji baterii. Standardowa płyta montażowa obwodów sterowania jest również płytą montażową opcjonalnego wyłącznika głównego. Bateria kondensatorów Zvar w obudowie.
 • Wtykowa bateria kondensatorów jeżeli jest wykonana jako standardowa, bez dławików ochronnych, zawsze posiada oddzielna komorę dławikową, dzięki czemu zawsze istnieje możliwość dołożenia odstrojonych 7% dławików tłumiących 5 i 7 harmoniczne.
 • Panele kompensacyjne spełniają również funkcję wygrodzenia w formie 3a, przez co zwiększa się bezpieczeństwo obsługi i użytkowania baterii kondensatorów. Również ewentualna niekontrolowana awaria modułu kompensacyjnego nie spowoduje dalszej awarii pozostałych stopni.
 • Bardzo krótkie połączenia elektryczne wewnątrz modułu kompensacyjnego, minimalizują straty energii czynnej. Również ich uporządkowanie i standaryzacja zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa baterii. Bateria kondensatorów Zvar bez obudowy od góry.
 • Bezpieczna obsługa - podwójne drzwi, wtykowy moduł z priorytetowym rozłączaniem styków sterowania przed stykami obwodów głównych. Bateria kondensatorów Zvar w obudowie.

Wtykowe baterie kondensatorów oferują dużą moc w kompaktowych rozmiarach pola:

 • 650x600x1200 do 240kvar dławikowa 7%
 • 650x600x2000 do 500kvar dławikowa 7%
 • 650+150x400x1200 lub 650x600x1200 do 225kvar wzmocniona 440V
 • 650+150x400x2000 lub 650x600x2000 do 450kvar wzmocniona 440V
 • 650x600x1200 do 240kvar dławikowa 7%
 • 650x600x2000 do 480kvar / 1450x600x2000 do 960kvar dławikowa 7%
 • 650+150x400x1200 lub 650x600x1200 do 225kvar wzmocniona 440V
 • 650+150x400x2000 lub 650x600x2000 do 450kvar / 1450x600x2000 do 900kvar wzmocniona 440V

Baterie kondensatorów wzmocnione, bez dławików tłumiących wyższe harmoniczne w wersji głębokości 400mm nie maja możliwości dołożenia dławików tłumiących. Jest to możliwe wyłącznie w głębokości 600mm.

Możliwe jest wykonanie większej wysokości ramy 2200mm dającej możliwość zwiększenia mocy w pojedynczym polu, dzięki temu rozwiązanie to jest bardziej konkurencyjne cenowo.

Wszystkie wtykowe baterie kondensatorów ZenMATIC są budowane w systemie obudów rozdzielnic Zenergy. Rozwiązanie to jest najlepiej dostosowane technicznie, oraz ekonomicznie do rozwiązania wtykowych baterii kondensatorów. Firma ZENEX przystosowuje również na zamówienie panele kondensatorowe do montażu w większości rozdzielnic znanych producentów, takich jak: Schneider Electric, Legrand, Eaton, Rittal, Cubic…