BMR

PLA33

Czeska firma BMR jest między innymi producentem urządzeń i systemu nadzoru sieci elektrycznej. Podstawowym rozwiązaniem są wielofunkcyjne analizatory serii PLA33 występujące w wielu wariantach. Od najprostszego oferującego wyłącznie wyświetlanie mierzonych parametrów (jako zastąpienie mierników analogowych), do zaawansowanego z komunikacją poprzez RS485, pamięcią wewnętrzną, oraz programowalnymi wyjściami logicznymi.


Animacja PLA33

Urządzenie to przekształca cyfrowo w (każdym okresie sinusoidy) mierzone parametry prądu i napięcia RMS w sieci trójfazowej, zgodnie z normą EN61000-4-30. Na każdy cykl sinusoidy przypada 128 próbek użytych do obliczeń. Każdej sekundy analizator mierzy 50 próbek prądów i napięć, obliczenia są wyświetlane oraz zapisywane do rejestrów pamięci wewnętrznej.
Analizator typu PLA33 posiada 6 wewnętrznych liczników energii elektrycznych dla energii konsumowanych, produkowanych – czynnej, biernej indukcyjnej, oraz pojemnościowej. Każdy licznik energii elektrycznej może zostać skonfigurowany jako wyjście impulsowe do innych urządzeń.
Interfejs komunikacyjny RS485 z protokołem Modbus RTU pozwala na podłączenie analizatorów typu: PLA33C, PLA33CM, PLA33IC, PLA33ICM, PLA33DLC, PLA33DLCM do dowolnego urządzenia Modbus Master. Analizator współpracuje z bramkami Ethernetowymi Modbus RTU/Modbus TCP, dzięki czemu istnieje możliwość czytania urządzenia przez wiele urządzeń peryferyjnych równocześnie, takich jak sterowniki PLC, terminale operatorskie HMI, oryginalne oprogramowanie firmy BMR (Power Monitor System), oraz dowolny system SCADA.

Aby uzyskać dostęp do serwera otwórz poniższy link:
PLA44
Wpisz nazwę użytkownika "admin" i hasło "1234".


Topologia modbus Ethernet dla PLA33

Opcjonalna pamięć wewnętrzna jest używana do zapisywania mierzonych i wyliczonych parametrów sieci elektrycznej. Zapis do pamięci definiuje się z komputera PC. Analizator może zapisywać próbki w okresie od 200ms do 1 godziny. Długość możliwego zapisu zależy od ilości zapisywanych parametrów. Rozwiązanie może być wykorzystywane w miejscach gdzie bieżący monitoring i zapis do systemów rejestrujących nie jest możliwy. Zapisane parametry są ściągane poprzez łącze Modbus RTU.
Analizator Posiada możliwość rejestru profilu obciążenia. Rejestruje wartości wszystkich sześciu energii w określonym czasie do pamięci. Okres zapisu jest definiowany pomiędzy 1 do 60 minut z komputera PC poprzez oprogramowanie PMS.

Typ AnalizatoraZegar wewnętrzny2x WyjściaMax/minRS485RS485 IzolowanyPamięć Flash
PLA33LB
PLA33B
PLA33CB
PLA33CMB
PLA33ICB
PLA33ICMB
Tabela1: Typy analizatorów i ich funkcje.

Analizator ma 2 programowalne wyjścia, które można użyć jako alarmowe, lub impulsowe. Każde wyjście ma możliwość definiowania 3 warunków z logiką (AND lub OR). Opcjonalnie analizator może mieć napięcie zasilania 24VDC.

Mierzony parametrL1L2L3ΣMinMaxMierzony zakresWyświetlany zakresDokładność
Napięcie fazowe, L - N0 ... 300 V0 ... 180 kV±0,5 % MR
Napięcie międzyfazowe, L - L0 ... 520 V0 ... 312 kV±0,5 % MR
Częstotliwość40 ... 70 Hz40 ... 70 Hz±0,2 % MV
Prąd0,01 ... 6 A0 ... 7,5 kA±0,5 % MR
Prąd w biegunie Neutralnym-0 ... 7,5 kA±1,5 % MR
Współczynnik mocy0,01ind ... 0,01poj0,01ind ... 0,01poj±0,5 % MV
cosφ0,01ind ... 0,01poj0,01ind ... 0,01poj±0,5 % MV
Całkowite odkształcenie THDu0 ... 999 %0 ... 999 %±1,0 % MR
Całkowite odkształcenie THDi0 ... 999 %0 ... 999 %±1,0 % MR
Nieparzyste harmoniczne U do 19tej0 ... 999 %0 ... 999 %±1,0 % MR
Nieparzyste harmoniczne I do 19tej0 ... 999 %0 ... 999 %±1,0 % MR
Moc pozorna S0 ... 1,8 kVA0 ... 648 MVA±1,0 % MR
Moc czynna P0 ... 1,8 kW0 ... 648 MW±1,0 % MR
Moc bierna Q0 ... 1,8 kVAr0 ... 648 MVAr±1,0 % MR
Suma mocy pozornej ΣS0 ... 5,4 kVA0 ... 999 MVA±1,0 % MR
Suma mocy czynnej ΣP0 ... 5,4 kW0 ... 999 MW±1,0 % MR
Suma mocy biernej ΣQ0 ... 5,4 kVAr0 ... 999 MVAr±1,0 % MR
Energia czynna0 ... 9.999.999 kWh0 ... 9.999.999 kWhKlasa 1 *
Energia bierna indukcyjna0 ... 9.999.999 kVArh0 ... 9.999.999 kVArhKlasa 1 *
Energia bierna pojemnościowa0 ... 9.999.999 kVArh0 ... 9.999.999 kVArhKlasa 1 *
Tabela2: Mierzone parametry sieci elektrycznej

Napięcie zasilania230VAC, lub 24VDC (+10%,-15%)
Częstotliwość sieci45 ... 65 Hz
Zakres napiecia pomiarowego L-N0 ... 300 VAC
Zakres prądu pomiarowego0,01 ... 5,3 A
Dokładność pomiaru U oraz I0,5%
Własne zużycie energii1,5 VA
Ilość wyjść2
Typ wyjśćNPN tranzystor
Maksymalne obciążenie wyjść24 VDC / 100 mA
Dostępna przekładnia napięciowa1 ... 1500
Dostępna przekładnia prądowa1 ... 1500
Interfejs komunikacyjnyRS485
Protokół komunikacyjnyModbus RTU
Prędkości komunikacji9600 ... 115 000 Bd
Pamięć wewnętrzna512 MB Flash
Dozwolona temperatura pracy-30°C ... +70°C
Wymiar frontowy96 mm x 96 mm
Niezbędne wycięcie91 mm x 91 mm
Potrzebna głębokość50 mm
Masa0,5 kg
Stopień ochronyIP20 osłona tylna / IP54 front
Tabela3: Parametry techniczne

PLA34

Analizator PLA34 Analizator sieci PLA34 został zaprojektowany zgodnie z normą EN 61000-4-30, by spełniać wymagania klasy S analizatorów jakości sieci. PLA34 jest oparty na bazie 32 bitowego procesora RISC , który zapewnia możliwości przetwarzania pomiarów w czasie rzeczywistym i obliczenia wszystkich wartości parametrów.

Metoda pomiaru

Urządzenie mierzy napięcie i prąd w 4 wejściach z częstotliwością próbkowania 40 kHz. Pomiar jest synchronizowany przez precyzyjny zegar wewnętrzny z synchronizacją z serwerami czasu NTP, ściśle według normy EN 61000-4-30 klasy S. Zmierzone i obliczone wartości są przechowywane w wewnętrznej pamięci flash i są możliwe do pobrania przez oprogramowanie do oceny jakości energii zgodne z normą EN 50160. Zdarzenia, przepięcia, oraz stany nieustalone są dostępne wraz ze szczegółowymi informacjami na ekranie urządzenia , jak również na ekranie komputera PC poprzez przeglądarkę internetową znajdującą się na wewnętrznym serwerze WWW urządzenia, lub na dedykowanym darmowym oprogramowaniu (Power Monitor System).

Migotanie napięć

PLA34 mierzy krótko i długo okresowe migotania ściśle według normy EN 61000-4-15.

Pomiar harmonicznych

PLA34 mierzy poszczególne harmoniczne i między-harmoniczne, prądowe oraz napięciowe, nawet do 65 harmonicznej we wszystkich 4 wejściach. Wartości THDU są mierzone dla napięć fazowych, ale także dla napięć liniowych. THDI są mierzone dla wszystkich 4 wejść prądowych.

Interfejs

PLA34 posiada czytelny wyświetlacz LCD, informujący o najważniejszych parametrach sieci oraz pozwalający na podstawowe zmiany ustawień urządzenia. Zmierzone parametry oraz zaawansowane ustawienia są dostępne przy użyciu oprogramowanie PMS.

Serwer sieci Web

Urządzenie posiada wewnętrzny serwer WWW umożliwiający zdalny dostęp do monitorowania urządzenia bez użycia żadnych dodatkowych programów.
Aby uzyskać dostęp do serwera otwórz poniższy link:
PLA44
Wpisz nazwę użytkownika "admin" i hasło "1234".

PLA34 strona 1PLA34 Strona 2PLA34 strona 3
Mierzony parametrL1L2L3L4L1-2L2-3L3-1ΣL1-3ΣL1-4MaxMinAVGMaxAVGMierzony zakresWyświetlany zakresDokładność
Napięcie fazowe, L - N      10 ... 600 V 1 V ... 1 MV0,1%
Napięcie międzyfazowe, L - L       18 ... 1000V 0 ... 1 MV0,1%
Częstotliwość        40 ... 70 Hz40 ... 70 Hz10 mHz
Prąd      0,001 ... 8,5A1 mA ... 1 MA0,2%
Cosφ        0,01L ... 0,01C0,01L ... 0,01C0,5%
Współczynnik mocy      0,01L ... 0,01C0,01L ... 0,01C0,5%
Całkowite odkształcenie THDU L-N     0 ... 999%0 ... 999%1%
Całkowite odkształcenie THDU L-L    •   0 ... 999%0 ... 999%1%
Całkowite odkształcenie THDI     0 ... 999%0 ... 999%1%
Nieparzystych harmonicznych U     0 ... 999%0 ... 999%Klasa 1
Grupa wzajemnych harmonicznych U         0 ... 999%0 ... 999%Klasa 1
Grupa harmonicznych U         0 ... 999%0 ... 999%Klasa 1
Nieparzystych harmonicznych P         0 ... 999%0 ... 999%Klasa 1
Nieparzystych harmonicznych Q         0 ... 999%0 ... 999%Klasa 1
Nieparzystych harmonicznych I         0 ... 999%0 ... 999%Klasa 1
Grupa wzajemnych harmonicznych I         0 ... 999%0 ... 999%Klasa 1
Grupa harmonicznych I         0 ... 999%0 ... 999%Klasa 1
Krótkotrwałe migotania        0,4 ... 10,0 Pst0,4 ... 10,0 PstKlasa A
Długotrwałe migotanie        0,4 ... 10,0 Plt0,4 ... 10,0 PltKlasa A
Zapad napięcia  0 ... 100%0 ... 100%0,2%
Przepięcie  0 ... 100%0 ... 100%0,2%
Asymetria napięcia         0 ... 100%0 ... 100%0,15%
Napiecie N - PE         10 ... 600 V0 ... 1 MV0,2%
Współczynnik K            
Asymetria natężenia           0,5%
Stany nieustalone           25 µs
Zdarzenia           10 ms
Tętnienia sygnału sterowania     
Suma mocy czynnej ΣP      0 ... 15,3 kW0 ... 999 GW0,2%
Suma mocy pozornej ΣS      0 ... 15,3 kvar0 ... 999 Gvar0,2%
Suma mocy biernej ΣQ      0 ... 15,3 kVA0 ... 999 GVA0,2%
Suma mocy odkształconej ΣSP        0,2%
Energia czynna         0 ... 999 GWh0 ... 999 GWh0,2%
Energia bierna indukcyjna         0 ... 999 Gvarh0 ... 999 Gvarh0,2%
Energia bierna pojemnościowa         0 ... 999 Gvarh0 ... 999 Gvarh0,2%
Tabela4: Mierzone parametry sieci elektrycznej

Napięcie zasilania230 VAC (+10%,-15%), 50/60 Hz
Pobór mocy2 VA
Zakres napięcia pomiarowego L-N10 ... 600 V
Zakres napięcia pomiarowego L-L18 ... 1000 V
Bezpośrednij zakres prądu pomiarowego1 mA ... 8,5 A (3P + N)
Dostępna przekładnia napięciowa1 ... 750tyś
Dostępna przekładnia prądowa1 ... 750tyś
Częstotliwość40 ... 70 Hz
Pomiar napięć w siecicztero-polowy (3P+N)
Typ sieciTN, TT, IT
Zegar< 1 s na dzień
Częstotliwość próbkowania40 kHz
Stany nieustalone25 µs
Zdarzenia (wyzwolenie)10 ms
WyświetlaczVGA LCD
Pamięć1GB flash
Protokoły komunikacyjneModbus RTU, Modbus TCP, SNTP, HTTP, FTP
Interfejsy komunikacyjneRS485, USB, Ethernet
Wymaiary96 x 96 x 70 mm
Waga1000 g
Zgodny z normamiIEC 61000-4-30 Klasa S, IEC 61000-4-7,
IEC 61000-4-15, IEC61557-12
Tabela5: Parametry techniczne
Schemat conection( połączenia ) PLA34

Główne cechy

 • 4 kwadrantowy pomiar
 • EN 61000-4-30 klasa S
 • 4 wejścia prądowe, 3 wejścia napięciowe
 • Harmoniczne i między-harmoniczne EN 61000-4-7
 • Pomiar migotania (fluktuacji) EN 61000-4-15
 • Częstotliwość próbkowania 40Hz
 • RS485, Ethernet, USB
 • Serwer sieci Web

PLA44

Analizator PLA44 Analizator sieci PLA44 został zaprojektowany zgodnie z normą EN 61000-4-30. Jest urządzeniem klasy A służącym do pomiaru parametrów elektrycznych w układach niskiego i średniego napięcia. PLA44 jest oparty na bazie 32 bitowego procesora RISC , który zapewnia możliwości przetwarzania pomiarów w czasie rzeczywistym i obliczenia wszystkich wartości parametrów.

Metoda pomiaru

Urządzenie mierzy napięcie i prąd w 4 wejściach z częstotliwością próbkowania 40 kHz. Pomiar jest synchronizowany przez precyzyjny zegar wewnętrzny z synchronizacją z serwerami czasu NTP, ściśle według normy EN 61000-4-30 klasa A. Zmierzone i obliczone wartości są przechowywane w wewnętrznej pamięci flash i są możliwe do pobrania przez oprogramowanie do oceny jakości energii zgodne z normą EN 50160. Zdarzenia, przepięcia, oraz stany nieustalone są dostępne wraz ze szczegółowymi informacjami na ekranie urządzenia w formie graficznej, jak również na ekranie komputera PC poprzez przeglądarkę internetową znajdującą się na wewnętrznym serwerze WWW urządzenia, lub na dedykowanym darmowym oprogramowaniu (Power Monitor System).

Migotanie napięć

PLA44 mierzy krótko i długo okresowe migotania ściśle według normy EN 61000-4-15.

Pomiar harmonicznych

PLA44 mierzy poszczególne harmoniczne i między-harmoniczne, prądowe oraz napięciowe, nawet do 65 harmonicznej we wszystkich 4 wejściach. THDU jest mierzona dla napięć fazowych, ale także dla napięć liniowych. THDI jest mierzona dla wszystkich 4 wejść prądowych.

Interfejs

Wyświetlacz graficzny LCD o rozdzielczości 800x600.

PLA44 Strona 1 NumericPLA44 Strona 2 HarmonicsPLA44 Strona 3 Transients

Serwer sieci Web

Urządzenie posiada wewnętrzny serwer WWW umożliwiający zdalny dostęp do urządzenia przez Internet. Aby uzyskać dostęp do serwera otwórz poniższy link:
PLA44
Wpisz nazwę użytkownika "admin" i hasło "1234".

Mierzony parametrL1L2L3L4L1-2L2-3L3-1ΣL1-3ΣL1-4MaxMinAVGMaxAVGMierzony zakresWyświetlany zakresDokładność
Napięcie fazowe, L-N     10 ... 600 V 1 V ... 1 MV0,1%
Napięcie międzyfazowe, L-L      18 ... 1000V 0 ... 1 MV0,1%
Częstotliwość        40 ... 70 Hz40 ... 70 Hz10 mHz
Prąd    0,001 ... 8,5A1 mA ... 1 MA0,2%
Cosφ        0,01L ... 0,01C0,01L ... 0,01C0,5%
Współczynnik mocy      0,01L ... 0,01C0,01L ... 0,01C0,5%
Całkowite odkształcenie THDU L-N     0 ... 999%0 ... 999%1%
Całkowite odkształcenie THDU L-L    •   0 ... 999%0 ... 999%1%
Całkowite odkształcenie THDI     0 ... 999%0 ... 999%1%
Nieparzystych harmonicznych U     0 ... 999%0 ... 999%Klasa 1
Grupa wzajemnych harmonicznych U         0 ... 999%0 ... 999%Klasa 1
Grupa harmonicznych U         0 ... 999%0 ... 999%Klasa 1
Nieparzystych harmonicznych P         0 ... 999%0 ... 999%Klasa 1
Nieparzystych harmonicznych Q         0 ... 999%0 ... 999%Klasa 1
Nieparzystych harmonicznych I         0 ... 999%0 ... 999%Klasa 1
Grupa wzajemnych harmonicznych I         0 ... 999%0 ... 999%Klasa 1
Grupa harmonicznych I         0 ... 999%0 ... 999%Klasa 1
Krótkotrwałe migotanie        0,4 ... 10,0 Pst0,4 ... 10,0 PstKlasa A
Długotrwałe migotanie        0,4 ... 10,0 Plt0,4 ... 10,0 PltKlasa A
Zapad napięcia  0 ... 100%0 ... 100%0,2%
Przepięcie  0 ... 100%0 ... 100%0,2%
Asymetria napięcia         0 ... 100%0 ... 100%0,15%
Napięcie N-PE         10 ... 600 V0 ... 1 MV0,2%
Współczynnik K            
Asymetria natężenia           0,5%
Stany nieustalone           25 µs
Zdarzenia           10 ms
Tętnienia sygnału sterowania     
Suma mocy czynnej ΣP    0 ... 15,3 kW0 ... 9999 GW0,2%
Suma mocy pozornej ΣS    0 ... 15,3 kVA0 ... 9999 GVA0,2%
Suma mocy biernej ΣQ    0 ... 15,3 kvar0 ... 9999 Gvar0,2%
Energia czynna         0 ... 9999 GWh0 ... 9999 GWh0,2%
Energia bierna indukcyjna         0 ... 9999 Gvarh0 ... 9999 Gvarh0,2%
Energia bierna pojemnościowa         0 ... 9999 Gvarh0 ... 9999 Gvarh0,2%
Temperatura           1°C
Tabela6: Mierzone parametry sieci elektrycznej

Napięcie zasilania230 VAC (+10%,-15%)
Pobór mocy5 VA
Zakres napięcia pomiarowego L-N10 ... 600 VAC
Zakres napięcia pomiarowego L-L18 ... 1000 VAC
Bezpośredni zakres prądu pomiarowego1 mA ... 8,5 A
Częstotliwość40 ... 70 Hz
Zegar< 1 s na dzień
Liczba wejście / wyjście2 (+ moduł rozszerzeń)
Napięcie i prąd CT1 ... 750 000
Częstotliwość próbkowania40 kHz
Zdarzenia(wyzwolenie)10 ms
Stany nieustalone wyzwolenia25 µs
Pamięć1 GB flash
WyświetlaczTFT VGA 5,6"
Pomiar temperaturyNTC 10kΩ / 25°C
Interfejsy KomunikacyjneRS485, LAN, USB
Protokoły komunikacyjneModbus RTU, Modbus TCP, SNTP, HTTP, FTP
Temperatura pracy-25°C ... +70°C
Wymiary panelu przedniego144 x 144 mm
Waga1350 g
Stopień ochronyIP20 tylni panel / IP54 przedni panel
Zgodny z normamiIEC 61000-4-30 class A, IEC 61000-4-7,
IEC 61000-4-15, IEC61557-12
Tabela7: Parametry techniczne
PLA44 Connection

Główne cechy

 • 4 kwadrantowy pomiar
 • EN 61000-4-30 klasa A
 • 4 wejścia prądowe, 4 wejścia napięciowe
 • Harmoniczne i miedzy-harmoniczne EN 61000-4-7
 • Pomiar migotania (fluktuacji) EN 61000-4-15
 • Częstotliwość próbkowania 40Hz
 • RS485, Ethernet, USB
 • RS-485, Ethernet, USB

Stycznik tyrystorowy

Od 2008 roku P.P.H.U. Zenex jest wyłącznym importerem styczników tyrystorowych CTU Czeskiej firmy BMR i wprowadziła je do swoich rozwiązań kompensacji mocy biernej.

BMRXCTU34001024Stycznik tyrystorowy 10/18kVar/400VAC (15A) do obciążeń pojemnościowych, sterowanie-24VDC
BMRXCTU34003024Stycznik tyrystorowy 30/51kVar/400VAC (42A) do obciążeń pojemnościowych, sterowanie-24VDC
BMRXCTU34005024Stycznik tyrystorowy 50/90kVar/400VAC (75A) do obciążeń pojemnościowych, sterowanie-24VDC

Te bezstykowe moduły tyrystorowe są zaprojektowane do szybkich łączeń obciążeń pojemnościowych - kondensatorów. Są one szczególnie przydatne przy kompensacji mocy biernej, gdzie na obiekcie zainstalowane są szybkozmienne obciążenia indukcyjne, takie jak: windy, zgrzewarki indukcyjne, serwonapędy, suwnice, spawarki.

Przewagą styczników tyrystorowych w porównaniu z konwencjonalnym stycznikiem jest to, że mogą one załączać / wyłączać kondensatory bez potrzeby ich wcześniejszego rozładowywania. Jest to możliwe dzięki temu, że stycznik tyrystorowy porównuje napięcie na sieci elektrycznej z aktualnym napięciem na kondensatorze i załącza kondensator w momencie gdy ich wartości są równe (załączenie przy zerowym początkowym prądzie).

Wykres napieciowy przedstawiający moment załączenia Modułu CTU.

Dodatkową zaletą styczników tyrystorowych jest to, że w przeciwieństwie do zwykłych styczników nie generują one przepięć powstających podczas łączeń, co chroni urządzenia elektroniczne zainstalowane na obiekcie. Moduły tyrystorowe maja wbudowane zabezpieczenie termiczne, które rozłączy urządzenie gdy temperatura przekroczy 80°C.

Moduł tyrystorowy / stycznik tyrystorowy BKCTU34005024 (75Amper)
Moduł tyrystorowy / stycznik tyrystorowy BMRXCTU34005024 (75Amper)